Follow Us @soratemplates

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Bộ Hình Hàn Quốc Phần 2 Không Tính Toán Nút Số

Tiếp nối với Bộ Hình Hàn Quốc Phần 1 Không Tính Toán Nút Số, chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết những hình bi rời trong libre như khuôn, xổ, đè dằng 1 băng, kẹp nách 2 hoặc 3 băng, 3 băng con và 1 băng. Ngoài ra, đây là những bộ hình không cần tính toán nút số, dễ học và dễ nhớ. Nên nó cũng vô cùng hữu dụng ngay cả những bạn mới đầu tập chơi 3 băng hoặc đã chơi bida một thời gian mà không lên cơ.

Danh sách bộ clip Hàn Quốc Phần 2 Không Tính Toán Nút Số:

1. Bộ Hình Kéo 3 Băng Dậu Hàn Quốc Không Tính Toán Nút Số Phần 2
2. Giới Thiệu Bộ 50 Và Áp Dụng 3 Băng Con Gài Hình | Bộ Hình HQ Phần 2
3. Áp Dụng Bộ 50 Vào 2 Băng Bộ Hình HQ Phần 2
4. Áp Dụng Bộ Cộng 3 Effect Cho Kẹp Nách 3 Băng Bộ Hình HQ Phần 2
5. Bộ Hình Chia Đôi Tứ Băng | Bộ Hình Hàn Quốc Phần 26. Bộ Bola Nửa Trái 4 Effect Gài Hình 3 Băng Con | Bộ Hình HQ Phần 2
7. Bộ Hình Xổ Đè Dằng Nửa Trái | Bộ Hình HQ Phần 2
8. Bộ Hình 3 Băng Con Chia Tỉ Lệ Hàn Quốc Không Tính Nút Số
9. Bộ Hình 1 Băng 45 Độ Nghiêng Cơ | Bộ Hình Hàn Quốc Phần 2
10. Bộ 50 Qua Góc Dậu - Phần 3 | Bộ Hình Hàn Quốc Phần 2


11. Áp Dụng Bộ Hình Xổ Dằng Bàn Nhỏ | Bộ Hình Hàn Quốc Phần 2
12. Bộ 50 Tia Chuẩn Về Băng 4 | Phần 4 Bộ Hình Hàn Quốc Phần 2
13. 1 Băng Bộ Bola Tổng 4 | Bộ Hình Hàn Quốc Phần 2
14. Bộ Cộng 3 Effect Cho Kẹp Nách Hoặc 2 Băng Dậu | Bộ Hình Hàn Quốc Phần 2
15. Bộ Hình Cúp 3 Băng Sát Băng Effect 3-2-1 | Bộ Hình Hàn Quốc Phần 2
16. Bộ Hình Cúp Siro 3 Băng Tia Vuông Góc Về Đối Xứng | Bộ Hình Hàn Quốc Phần 2


Bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay qua email nthanhtrung269@gmail.com nhé (hoặc click vào hình bên dưới để biết thêm thông tin).Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét